union-site-eng
Utviklingseiendom med meget god eksponering og adkomst

Type

Butikk/Handel, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Bygård/Flermannsbolig, Andre

Overtakelse

Omgående

Areal

900 m²
Nittedalsveien 493, 495, 497, 1480 Slattum

Beskrivelse

Vi kan på vegne av Næring og boligutvikling Nittedal AS tilby en utviklingseiendom med 17,5 mål tomteareal i Nittedalsveien 493, 495, 497. Eiendommen består av to tilstøtende tomter beliggende inntil Riksvei 4 (Rv4) i Nittedal kommune. Den ene tomten er bebygget med et hovedhus (bolig) og en kårbolig i tillegg til en dobbeltgarasje, mens den andre tomten er bebygget med et kaldtlager på ca. 536 kvm. Samlet tomteareal er på 17,5 mål. 

Nøkkelinformasjon:

-          Eiendommens matrikkel er gnr. 11, Bnr. 287 og Bnr. 294 i Nittedal kommune.

-          Kaldtlager, hovedhus (bolig), kårbolig, dobbeltgarasje

-          Eiendommene er per i dag uregulert. Dagens eier har påbegynt en reguleringsprosess gjennom utarbeidelse av planinititativ samt levert innspill til pågående rullering av kommuneplan


Beliggenhet

Eiendommen ligger på Kjul i Nittedal kommune. Nærmeste større tettsted er Rotnes (ca. 2-3 km nord for eiendommen) og Slattum/Skytta/Li/Gjelleråsen (ca. 3-5 km sør for eiendommen).

Eiendommen har god eksponering mot Rv4, som er hovedfartsåre mellom Oslo og Gjøvik/Toten via Hadeland, samt med videre tilknytning nordover mot Lillehammer og Gudbrandsdalen. Det er en betydelig trafikkstrøm som passerer forbi eiendommen hvert døgn. 

Ta gjerne kontakt med megler for prospekt og befaring.


Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 11

Bruksnr: 287

Kommunenr: 3031

Gårdsnr: 11

Bruksnr: 294

Ønsker du å vite leiepris og felleskostnader?

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram