union-site-eng

Kongensgate 8 / Kirkegata 9

Segment: Kontor
Areal
: 19.165 m² 
Oppdragsgiver: Telenor Eiendom Holding AS


  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram