union-site-eng

Sørkedalsveien 8

Segment: Kontor
Areal: 10 600 m²
Oppdragsgiver: Stor-Oslo Eiendom AS