union-site-eng

Kongens gate 21

Segment: Utviklingseiendom
Areal
: ca. 24 000 m²
Oppdragsgiver
: Telenor Eiendom Holding AS