union-site-eng

Lørenveien 55-63

Segment: Boligprosjekt
Areal
: 15 000 m²
Oppdragsgiver
: DNB Markets AS / Stor-Oslo Eiendom AS