union-site-eng

Rosenlund Kontorbygg Lillehammer

Segment: Kontor
Areal: 26 000 m²
Oppdragsgiver
: Clarkson Platou Real Estate AS (Kjøper)