union-site-eng

Stortorvet 7

Segment: Kontor/ handel
Areal
: 30 000 m²
Oppdragsgiver
: Schage Eiendom AS