union-site-eng

Vinkelgården, Kirkeveien 59

Segment: Kontor
Areal
: 2.077 m² 
Oppdragsgiver: T6 Holding AS og private eiere