union-site-eng
vimeo_video_preview

Bankundersøkelsen Q3 2015

UNIONs Bankundersøkelse er en kvartalsvis undersøkelse hvor de seks største bankene innen utlån til næringseiendom i Norge besvarer spørsmål om deres utlånspolitikk for næringseiendom. Herunder risikovurderinger og utlånsvillighet, innlånskostnad, marginendringer, krav til egenkapital og sikkerhet, samt andre trender i markedet. UNION har gjennomført Bankundersøkelsen siden 2010, som den eneste aktøren i bransjen.