union-site-eng
vimeo_video_preview

UNIONs Bankundersøkelse Q3 2017

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.