union-site-eng
vimeo_video_preview

UNIONs Bankundersøkelse Q4 2015

Finansieringsmarkedet for næringseiendom er nå vesentlig strammere og bankmarginene har økt. Samtidig holder samlet finansieringskostnad seg på et attraktivt nivå. Hva er årsaken til at marginene øker, og hvilke segmenter og aktører er mest utsatt? UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.